eHealth reimbursement models Why?

Updated April 30, 2015               Svenska versionen

This is part 1 of 2 in a series of articles about the need for new ways to pay for eHealth.

What is a reimbursement model?

A reimbursement model for eHealth services describes the value created by the service and how the suppliers and the healthcare clinics that are using it for their patients are to be compensated: who shall pay, how the reimbursement shall be calculated and what parties shall get the money.
The reimbursement can be flexible (pay per user or per use of the service) or fixed (a fixed sum per month).

Continue reading eHealth reimbursement models Why?

eHälsa ersättningsmodeller: Hur?

Uppdaterad 2015-03-11

Here is the English version

Detta är del 2 av 2 i en artikelserie om behovet av nya sätt att betala för eHälsa inom vården.

Eftersom eHälsa är ett så nytt verktyg inom vård och egenvård, med många olika varianter och användningsområden, så behöver vi nu ta fram olika sätt att ge ersättning som möjliggör en bred användning av eHälso-tjänster.

Continue reading eHälsa ersättningsmodeller: Hur?

eHälsa ersättningsmodeller: Varför?

Uppdaterad  2015-04-20                                  English version

Här i del 1 av denna artikelserie förklaras varför det behövs nya typer av ersättningsmodeller för nya typer av eHälso-tjänster.

Del 2 tar upp hur man i Sverige kan skapa ersättningsmodeller som befrämjar innovation och får igång hälsobefrämjande användning i stor skala.

Continue reading eHälsa ersättningsmodeller: Varför?