What is eHealth?

Updated April 30, 2015              Svensk version

What is eHealth? Why is eHealth important? How should good eHealth services work?

The term eHealth is often used for all types if IT services in health care. Online booking of visits, Electronic Medical Records, electronic prescriptions and remittances etc. To me, all these services are useful IT services that of course are important to implement. But they are more about making the health care processes more effective than about directly improving health. So I think these types of services should be called Health IT instead.

Continue reading What is eHealth?

Vad är eHälsa?

Uppdaterad 2015-04-30

Begreppet eHälsa används ofta för alla typer av IT-tjänster som har med vård och omsorg att göra. Tidbokning av läkarbesök på nätet, journalsystem, elektroniska recept och remisser etc. För mig är alla dessa tjänster nyttiga tekniska IT-tjänster som naturligtvis är viktiga att ha, men de handlar mera om att effektivisera vården än att direkt förbättra hälsa. Dessa typer av tjänster bör därför kallas för Hälso-IT istället.

Continue reading Vad är eHälsa?

eHealth reimbursement models – How?

updated April 30, 2015                          Svensk version

This is part 2 of 2 in a series of articles about the need for new ways to pay for eHealth.

Since eHealth is a new tool for healthcare and self care, with many different varieties and possible uses, we need to develop different models for reimbursement that enable eHealth services to be widely used.

Continue reading eHealth reimbursement models – How?