Vad är eHälsa?

Begreppet eHälsa används ofta för alla typer av IT-tjänster som har med vård och omsorg att göra. Tidbokning av läkarbesök på nätet, journalsystem, elektroniska recept och remisser etc. För mig är alla dessa tjänster nyttiga tekniska IT-tjänster som naturligtvis är viktiga att ha, men de handlar mera om att effektivisera vården än att direkt förbättra hälsa. Dessa typer av tjänster bör därför kallas för Hälso-IT istället.

Continue reading Vad är eHälsa?