HealthyMe – Rapport om egenmonitorering

Här kan du ladda ner och läsa rapporten HealthyMe – erfarenheter och möjligheter med egenmonitorering inom kronikervården“.

Den illustrerar möjligheterna med digital egenvård och egenmonitorering, och vilka trösklar som finns idag för breddinförande inom kronikervården.

Den är producerad av mig tillsammans med professor Jan-Olov Höög på Karolinska Institutet. Projektet HealthyMe ingår i EU-programmet EIT Digital

Rapporten bygger på djupintervjuer med 10 vårdgivare som alla är mycket erfarna inom sina respektive medicinska områden och har deltagit i många utvecklingsprojekt för digitala tjänster inom sjukvården.

Vår förhoppning är att rapporten ska inspirera flera inom sjukvården att satsa på tjänster för egenmonitorering och med hjälp av insikterna i denna rapport snabbare kunna utveckla användarvänliga digitala stöd för egenvård och egenmonitorering som skapar nyttor för både patienter och vårdpersonal.

Sprid gärna rapporten och hör gärna av dig till mig  om du har några frågor på rapporten eller egna tankar om egenmonitorering!

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen