eHälsa ersättningsmodeller: Hur?

Uppdaterad 2015-03-11

Here is the English version

Detta är del 2 av 2 i en artikelserie om behovet av nya sätt att betala för eHälsa inom vården.

Eftersom eHälsa är ett så nytt verktyg inom vård och egenvård, med många olika varianter och användningsområden, så behöver vi nu ta fram olika sätt att ge ersättning som möjliggör en bred användning av eHälso-tjänster.

Continue reading eHälsa ersättningsmodeller: Hur?

eHälsa ersättningsmodeller: Varför?

Uppdaterad  2015-04-20                                  English version

Här i del 1 av denna artikelserie förklaras varför det behövs nya typer av ersättningsmodeller för nya typer av eHälso-tjänster.

Del 2 tar upp hur man i Sverige kan skapa ersättningsmodeller som befrämjar innovation och får igång hälsobefrämjande användning i stor skala.

Continue reading eHälsa ersättningsmodeller: Varför?

Patientkunskap Best Practice

Råd för utveckling av eHälsotjänster

Här kommer en rapport som är tänkt att inspirera, vägleda och stödja vid utveckling av e-hälsotjänster.

Det övergripande syftet bakom denna rapport är att belysa förutsättningarna för en lyckad utformning av innovativa eHälsotjänster för både patienter och vårdgivare.

Rapporten skrevs för projektet Patientkunskap, (VINNOVA-projekt inom utmaningsdriven innovation).

Projektet syftar att ge ökad kunskap till patienten genom att ta in patientens egna data direkt från forskningen, för att möjliggöra personifierad prevention och behandling.

Continue reading Patientkunskap Best Practice