Vad är eHälsa?

Uppdaterad 2018-08-27                                          English version:  What is eHealth?

Begreppet eHälsa används ofta för alla typer av IT-tjänster som har med vård och omsorg att göra. Tidbokning av läkarbesök på nätet, journalsystem, elektroniska recept och remisser etc. För mig är alla dessa tjänster nyttiga tekniska IT-tjänster som naturligtvis är viktiga att ha, men de handlar mera om att effektivisera vården än att direkt förbättra hälsa. Dessa typer av tjänster bör därför kallas för Hälso-IT istället.

Continue reading Vad är eHälsa?

eHealth reimbursement models – How?

updated Nov 23, 2015                                                           Svensk version

This is part 2 of 2 in a series of articles about the need for new ways to pay for eHealth.

Since eHealth is a new tool for healthcare and self care, with many different varieties and possible uses, we need to develop different models for reimbursement that enable eHealth services to be widely used.

Continue reading eHealth reimbursement models – How?

eHealth reimbursement models Why?

Updated April 30, 2015               Svenska versionen

This is part 1 of 2 in a series of articles about the need for new ways to pay for eHealth.

What is a reimbursement model?

A reimbursement model for eHealth services describes the value created by the service and how the suppliers and the healthcare clinics that are using it for their patients are to be compensated: who shall pay, how the reimbursement shall be calculated and what parties shall get the money.
The reimbursement can be flexible (pay per user or per use of the service) or fixed (a fixed sum per month).

Continue reading eHealth reimbursement models Why?