IT-samhället 1998

Vänta inte på IT-samhället, kör igång det nu!

Debattartikel införd i tidskrifterna Computer Sweden och Dagens IT 1998.

“Sverige ska bli en ledande nation inom IT”.

Många politiker börjar nu se IT som ett sätt att öka landets konkurrenskraft. Men man pratar fortfarande mestadels om framtiden och mer sällan om vad som kan göras redan idag. En undersökning gjord av Arbetslivsinstitutet visar dessutom att Sverige har ett stort antal snabbväxande producenter inom nya medier, men att bara 11% av uppdragen kommer från den offentliga sektorn.

Visst finns det många viktiga IT-frågor att satsa på för den närmaste framtiden, som t ex billiga höghastighetsförbindelser via Internet över hela Sverige. Men redan med den infrastruktur som finns idag kan oerhört mycket göras för att ta till vara den sprudlande kreativitet som finns bland svenska producenter av interaktiva medier, och utnyttja den för att ge medborgarna en bättre service inom den offentliga sektorn.Skolan är ett viktigt område där man redan satsat stort på datorer. Använd dem nu till mycket mer än undervisning!

– Skapa personliga hemsidor för alla skolbarn, med namn och epostadress till alla lärare, provresultat, kommentarer från lärarna mm. Lösenord gör att bara lärare, eleven och föräldrarna kommer åt informationen.- Låt eleverna själva publicera sin klasstidning på Internet. Alla föräldrar klagar på sina barn att de inte berättar vad som händer i skolan. Här kan de följa klassens aktiviteter, samtidigt som barnen tränar på att informera, skapa texter och bilder, nyckelkunskaper i arbetslivet.

– Vid enskilda ärenden skickar läraren epost till föräldrarna. Om de inte har epost används postens ebrev-tjänst, dvs ett vanligt brev skrivs ut automatiskt och postas. Då kan läraren skriva epost på valfri tid och ändå nå samtliga elever, vilket sparar mycket tid jämfört med att ringa.- Ovanstående är även en bra lösning för all de familjer som har far och mor på olika adresser. Idag blir det ofta bara den ene som får pappersinformationen från skolan.

– Lägg ut gamla prov för träning hemma, så även föräldrar får se dem. – Matsedeln i skolan och dagis, föräldrarna prenumerar på just sina barns matsedlar.- Kalender över aktuell skolas lov, studiedagar etc. Men alla de som inte har nån dator hemma, ska de stängas ute från samhällets service? Självklart inte, tvärtom så frigörs resurser till dem! Målsättningen bör ju inte vara att datorisera kontakterna med medborgarna på ett sätt som upplevs som mekaniskt och opersonligt. Istället ska det göras så att det effektiviserar merparten av alla rutinärenden, och man frigör då samtidigt handläggarnas resurser så att när man verkligen behöver personlig hjälp så får man det!

Hur ofta har man inte svurit över de långa väntetiderna i telefonväxlarna till myndigheter, polis, sjukvård etc? Låt medborgarna göra sina rutinärenden själva så minskar belastningen avsevärt! Bankerna var först med att inse att kunderna gärna gör deras rutinjobb själva, förutsatt att de får göra det hemma och på tider som passar dem bäst. Detta utnyttjar hundratusentals svenskar redan idag. Personalen kan då användas för de mera kvalificerade uppgifterna. Detta bör även leda till mera stimulerande arbetsuppgifter för många.Arbetsförmedlingen är ett föredömligt exempel på detta, deras webbplats tillhör Sveriges mest besökta och utnyttjas för tusentals rutinärenden dagligen som tidigare handlades manuellt. Tjänstemän som slipper svara i telefon så ofta kan hantera flera ärenden som kräver koncentration.

Men handikappade då? Hemsidor kan göras tillgängliga för majoriteten av alla med funktionshinder med enkla och billiga metoder, om man gör det redan från början. Exempelvis kan synskadade ta emot epost med hjälp av talsyntes, (datorn läser upp texten). All samhällsinformation bör vara föredömliga exempel på detta. Flera idéer som kan genomföras redan idag inom den offentliga sektorn:

– Alla tjänstemän och politiker bör kunna kommunicera via epost, och diarier läggas ut så att man kan följa sitt ärende hos myndigheten. Samma sak här, man måste registrera att man har epost och få ett eget lösenord, övriga får automatiskt utskrivna ebrev via posten.

– De flesta register kan läggas ut på Internet, med skydd för personlig integritet. Om man t ex har fått sin bil eller cykel stulen vore det väl smidigt att istället för att behöva ringa runt till polisstationer etc, själv kolla i polisens databaser om den finns nånstans med hjälp av serienumret, eller själv registera den som stulen så att den kan återfinnas lättare? Det skulle ju även vara ett värdefullt verktyg för pantbanker och försäkringsbolag mot häleri, liksom för den enskilde som vill kolla att något som är till salu inte är stulet.

– Kollektivtrafiken: tidtabeller, driftstörningsrapporter etc. Man bör kunna prenumerera på informationen, så att man t ex får epost hem på morgonen om det är några störningar på den busslinje man brukar ta. Det kan även skickas som textmeddelande på mobiltelelefonen, eller med en datorröst som ringer upp per telefon.

– Lägg ut trafikövervakningskamerorna på Internet så att man kan se rusningstrafiken innan man åker till arbetet. Man bör kunna skräddarsy denna tjänst så att man bara får upp de vägar som man trafikerar.- Alla abonnenter hos Telia får en egen hemsida där de kan kolla vad telefonräkningen är uppe i för ögonblicket, och de kan beställa alla tjänster med lättbegripliga formulär istället för krångliga knapptryckningar på telefonen.

– El/vattenräkningar: låt abonnenten följa sin egen förbrukning via Internet. De som inte har mätare som går att fjärravläsa skriver in mätarställningen själv på Internet och man undviker på så sätt all pappershantering och får mera exakta räkningar på köpet.

– Ansökningar om barnomsorg, hyresbostäder etc, samt fortlöpande besked om köplats etc kan göras direkt på Internet.- Enligt uppgift lär bortåt 50% av alla som söker bostadsbidrag inte vara berättigade, vilket skapar mycket onödigt arbete för handläggarna. Om det fanns lättanvända och självförklarande formulär på Internet så skulle man själv direkt kunna se om man är berättigad eller inte, innnan man skickar in sin ansökan.- En del Stadsdelsnämnder har redan hemsidor, men de är enkla broschyrer. Utnyttja möjligheterna med diskussionsgrupper för medborgarna, enkäter, livesändningar av möten etc. Lokal demokrati engagerar mest!

Det finns redan några myndigheter som föregår med goda exempel. På Riksskatteverkets hemsida (www.rsv.se) kan man beställa personbevis, blankettter och broschyrer samt räkna ut sin skatt. Riksdagen (www.riksdagen.se) har också en prydlig webbplats där man kan läsa alla beslut som tagits, följa debatterna och lära sig mycket om verksamheten. Jämför dessa webbplatser med skräckexemplet polisen (www.police.se) som bara är en rörig broschyr.

Det räcker dock inte att skapa nya tjänster, de måste marknadsföras också. Se till att informera om tjänsterna i alla kontakter med medborgarna, och öka antalet fritt tillgängliga datorer i t ex kommunhusen, hos polisen och posten. Se bara hur populära datorerna på biblioteken har blivit!Inget av dessa förslag kräver någon ny och oprövad teknik. Tack vare den framsynta satsningen på obeskattade personalköp av datorer är Sverige snart världens persondatortätaste land, och det finns över 600 svenska produktionsbolag inom nya medier. Även samhället bör redan nu dra nytta av detta för att kunna erbjuda bättre och billigare service till folket!

Henrik Ahlén, juni 1998

Leave a Reply