Vill du ha digitalt stöd före-under-efter ditt nästa vårdbesök?

En vision om hur hela vårdbesöks-processen kan stödjas
för både patienter och läkare

English version

Före besöket

Föreställ dig att du har ett hälsoproblem som du vill boka ett läkarbesök för att utreda.
Du tar fram din mobil och går in på webben för att boka en tid på din läkarmottagning.
Då kommer frågan upp “Vi rekommenderar att du besvarar några frågor här inför ditt bokade besök, så att doktorn har bättre underlag om dina behov”.
Du svarar givetvis ja och får upp en interaktiv hälsoenkät som på några minuter, med några frågor och följdfrågor, hjälper dig att ringa in vilken grundtyp av besvär som du troligen har. Enkäten ger dig sedan information och råd om vad du kan göra själv och om du behöver söka någon typ av vård.
Om dina svar indikerar att det finns risk för att du håller på att utveckla någon typ av kronisk sjukdom så kommer det även upp screening-formulär för det. Sådana screeningtjänster finns redan, bland annat inom reumatism där jag varit engagerad i Ontilederna inom reumatism samt motsvarande för hjärtsvikt och diabetes.
Baserat på dina svar föreslår systemet även att du ska ta några blodprover innan, så att läkaren kan ha resultaten redan vid ditt första besök. Systemet genererar automatiskt en labremiss så att du kan gå iväg när du vill till valfri mottagning och ta provet. Strax efteråt får du ett SMS: “Dina labprover är nu klara, du kan logga in här för att se resultatet”.
I resultatlistan kan du se hur dina värden förändrats över tiden, läsa om vad de innebär och vad du själv kan göra för att optimera värdena. En sammanställning av dina hälsoenkäter och dina labprover finns automatiskt tillgänglig för din läkare inför ditt bokade besök. PEP, Patientens Egen Provhantering, är en sådan tjänst som är i drift i Sverige.

Under besöket

När du kommer till doktorn så sätter ni er med en läsplatta där din sammanställning visas.
Ni går igenom den tillsammans, läkaren kan direkt på läsplattan verifiera din sjukdomshistoria och tidigare medicinering. Läkaren kan även visa korta filmer som förklarar tänkbara typer av behandlingar och tips på egenvård som du kan göra själv.
När ni är överens om en vårdplan så skapar systemet strukturerade underlag för recept och remiss. Allt detta görs under tiden för ett normalt vårdbesök.

Efter besöket

I slutet av ditt besök får du en utskriven sammanfattning av besöket, på det språk som du har valt. Sammanfattningen skickas även som en länk via SMS eller email, så att du enkelt kan dela den med dina anhöriga om du vill.
  • Vilken vårdplan har vi kommit överens om? (mål vi har satt upp, vilka läkemedel ska jag ta, samt när och hur?)
  • Vad ska jag som patient göra? (råd om kost och träning, tid för återbesök)
  • Information om min behandling (länkar till informationssidor, filmer)
  • Vem kan jag kontakta om jag har frågor, och hur?

Informationsarkitekten Jonas Söderström beskriver detta mycket väl i en krönika i tidningen Vårdfokus: Jag vill inte titta i backspegeln 

Varför finns inte detta redan idag?

Vi är ju väldigt många som uppskattar appar och digitala tjänster som stödjer olika typer av processer inom andra tjänstesektorer, som banker, resor och ehandel.
Det finns inga tekniska hinder att införa en sån här tjänst på bred front för de flesta typerna av bokade vårdbesök över hela Sverige redan idag. Det borde inte heller finnas något ekonomiskt hinder, eftersom investeringen i att skapa och driva denna typ av tjänster är mycket liten jämfört med den enorma effektivisering som de ger för hela vårdprocessen.
Ett fåtal deltjänster för detta finns redan här och var i Sverige, men de är inte spridda nationellt och körs bara i liten skala, oftast i lokala pilotprojekt.
Det krävs en viss omställning till nya roller där patienterna får stöd att vara mera delaktiga i processen redan från början och läkarna agerar mera som coacher och kunskapsmäklare. Denna omställning är dock nödvändig för hela sjukvårdssystemet och den ger nytta för alla.
– Henrik Ahlén, Strateg eHälsa

Two eHealth Driving Forces

Health care systems around the world are now starting to see several disruptive transformations. One of the most important factors behind this is the rapid development in the emerging eHealth services.

But many citizens, doctors and patients are still asking “But what is eHealth good for, really?”. The reason for this is that is so hard for us to imagine new ways of doing things, new types of services that enable new types of interactions between patients and health care.

The future of health care is already here, but it is very unevenly spread in different countries, regions, hospitals, clinics and various patient groups. But it is obvious that eHealth has many possibilities for both patients and healthcare professionals, mainly driven by two disrupting forces; the smartphone and the possibility of continuous health monitoring.

The Smartphone

Patient empowerment is about enabling patients to engage themselves in their own health care.
The main tool for this is the ubiquitous smartphone, our central and very personal communication device.

It’s about self-care through self-tracking. 
Our smartphones are always with us and contain advanced sensors for fitness and health that can track fitness data such as physical activity and other lifestyle factors as well as medical data like heart rate, gait and much more.

There are also hundreds of thousands of health-related apps to choose from and a quickly growing array of certified medical body sensors that connect wirelessly to the body and upload personal health data for automatic or manual analysis.

Topol

This is a highly recommended book by Dr Eric Topol, notice his spot-on subtitle “The Future of Medicine is in your hands”.

Dr Topol says: “Smartphones will be immeasurably transformative for the future of medicine.”

 

 

A large International survey of adult smartphone users in 14 countries clearly shows that the citizens are already way ahead of our current health care systems:
“80% of consumers want to interact with their doctors on mobile devices. 2/3 would prefer to get medical advice on their mobile devices instead of going to the doctor’s office.”

Continuous Health Monitoring

“When you go see your doctor, they will give you a bunch
of drugs based on how they saw at one single office visit.
Its almost criminal.”
– Eric Dishman, Director Health Innovation, Intel
 .
A major problem with our current healthcare system is that it is based on spot-checks by doctors only when we experience acute health problems, or during yearly routine check-ups.
At all other times, the doctor is unaware of patient’s health and the patient has no access to personal health data for self-care.
The smartphone and connected medical sensors and devices enable us to track health data continuously.
This has never been possible before and it will have tremendous health benefits:
 .

Benefits for everybody

  • Daily health and fitness tracking.
  • Personal learning tool for insights about my wellbeing and what lifestyle choices that work best for me.

Benefits for patients with chronic diseases

  • Personal learning tool for insights about my disease activity and medication effects related to my lifestyle.
  • Prevention of exacerbations by alerting me when critical medical data trends point towards upcoming complications.

With continuous health monitoring, the health care professionals can have a much more coaching role and be instantly available online when personal contact is needed. It also thereby saves a lot of staff resources and enables many patients to stay in their own homes.

So let’s embrace these possibilities! There are several issues and risks involved that need to be considered and changing work methods is always met with resistance. But the current system is not sustainable and if we involve all the stakeholders in this transformation, the results will be worth it!
  
– Henrik Ahlen, 
eHealth Advisor & Production Manager
See also my post: What is eHealth?

 

What is eHealth?

Updated Sept 15, 2016                Svensk version

What is eHealth and why is it important? How should good eHealth services work?

The term eHealth is often used for all types if IT services in health care. Online booking of visits, EMR systems (Electronic Medical Records), electronic prescriptions and remittances etc.

To me, all these IT services are useful IT and important to implement. But they are more about making the health care processes more effective than about directly improving health. So I think these types of services should be called Health IT instead.

Continue reading What is eHealth?