Guldlänken 2004 vision

En tanke om hur pristävlingen Guldlänken kan utvecklas till ett åretrunt-drivet “inspirationscentrum”. Jag snabbskrev detta inför ett möte med IT- och demokratigruppen på Justitiedepartementet i december 2002.

Det är vår i luften, året är 2004. Årets jury för Guldlänken har just samlats för sitt första sammanträde. Guldlänkens ordförande hälsar välkommen och inleder mötet med en tillbakablick på det intensiva år som har gått:

“Det är med stor glädje som jag kan berätta att Guldlänken på sitt sjätte år nu har blivit en viktig och etablerad katalysator och inspiratör för den offentliga sektorns utveckling av sin kommunikation med medborgarna via Internet. Utvecklingen har varit dramatisk det senaste året så jag vill inleda med en lite resumé över vad som har hänt.”

“Guldlänken kom till 1999 och drevs ända fram till 2003 av några eldsjälar med mestadels ideellt arbete och mycket små resurser. Uppmärksamheten kring priset växte varje år. Från början var avsikten med priset enbart att lyfta fram föredömliga exempel inom den offentliga sektorns användning av Internet, men man upptäckte snart att det fanns ett stort behov av mera aktiv påverkan och inspiration. På grund av de knappa resurserna kunde man dock inte vidareutveckla alla de idéer som kom fram kring detta, och juryarbetet blev allt tyngre att organisera i takt med att antalet anmälningar stadigt ökade och komplexiteten växte i de lösningar som premierades.I början av 2003 lyckades man dock introducera en helt ny webbplats som byggde på “design för användbarhet”.

“Under sommaren 2003 togs så det avgörande steget när X och Y beslöt sig för att tillsammans skapa resurser för att lyfta arbetet med Guldlänken till en högre nivå och skapa ett centrum för inspiration, kompetensutbyte och samordning inom Internet-baserad medborgarkommunikation.”

“Jag fick som ordförande i uppdrag att bygga upp en kärna med tre personer på heltid, en webbredaktör och två projektledare. Runt dessa skapade vi sedan ett pulserande nätverk av idéutvecklare och verkställare som hjälper till att driva projekt och organisera workshops och seminarier. Under det senast halvåret har vi haft flera givande möten där vi till exempel har kopplat ihop politiker, webbansvariga, informatörer och kommunikationsexperter. Ur detta har en rad nya idéer till tjänster kommit fram, som vi nu för ut via vår webbplats.

“En jurymedlem faller in: “Jag tycker det är särskilt roligt att vi fått så mycket uppmärksamhet i utlandet. Jag är med i arbetsgruppen som jobbar med EU-kontakter, och vi har visat upp Guldlänken i England, Tyskland, Frankrike, Danmark och Holland, och överallt där håller de nu på med att skapa egna inspirationscentra med vår hjälp. Vi håller på att ta fram en internationell mall för Guldlänken, och det börjar redan flöda av bra exempel på kreativa tjänster för den offentliga sektorn i vårt EU-nätverk.”

“Och jag kan berätta att vi snart får studiebesök av en delegation från Mexiko”, fortsätter ordföranden. “De ligger ju väldigt långt framme inom användningen av Internet, och vi kan nog få till ett utbyte som är givande för oss båda. Men nu tänkte jag att vår webbredaktör skulle redogöra för utvecklingen för Guldlänkens webbplats?”

Webbredaktören: “Vår utvecklingsgrupp för webben har jobbat hårt på sistone, och trafiken på vår webbplats ökar stadigt. Vi har nu över 5000 prenumeranter på vår mailinglista! Extra roligt är att även allmänheten börjar hitta till Guldlänken, det strömmar in förslag till nya tjänster, och många av dom kan vi vidarebefordra till olika myndigheter som vi tror kan ha nytta av dom.

Projektledaren: “Vi har även fått uppskattning för vår satsning på att underlätta samordning av gränssnitt och funktioner. Exempelvis så har många kommuner och landsting sagt att de sparat stora pengar på att samarbeta med varandra via oss när det gäller utveckling av liknande funktioner. Nästa steg är att vi efter dansk förebild planerar att samla en mängd färdiga programverktyg i en gemensam databas, med källkodslicenser så att alla inom den offentliga sektorn kan återanvända dessa och slippa utveckla sånt som redan finns.”

“Just det, och nu ska vi börja gå igenom alla drygt 200 ansökningar till årets Guldlänkstävling”, säger ordföranden. “Det ska bli spännande att se hur mycket kvaliteten har utvecklats det senaste året, jag har en känsla av att juryn får ett tufft jobba att nominera vinnarbidragen!”

Henrik Ahlén, december 2002
PS. Denna vision är enbart avsedd som inspiration och underlag för diskussioner.All eventuell likhet med nu levande människor är en oavsiktlig tillfällighet.

Leave a Reply