Död åt Jante

Död åt Jante! Det visioneras för lite i Sverige!

En ledare jag skrev som ordförande i branschorganisationen Promise, augusti 1999.

“IT smöjmedel i ekonomin”, “Huggsexa om Framtidsfabriken” ropar rubrikerna i pressen. Men frånsett börsyran och några djärva entreprenörer är svenskarna fortfarande ett klagande folk med drag av mindervärdeskomplex. Inget svenskt kan väl vara bra, vi är för små, sälj eller flytta utomlands!

Begreppet “Made in Sweden” stod en gång för avancerad teknik och god kvalitet till högt pris, nu marknadsför man svenska ingenjörer genom att framhäva deras låga löner! Men det har faktiskt vuxit fram en rad nya snabbväxande företag som slår internationellt, framförallt inom IT-sektorn, men de möts med oförstående eller avundsjuka i hemlandet Sverige. Svenska forskare utvecklar t ex datakommunikationslösningar i världsklass, men det är svårt att hitta kapital och testprojekt i Sverige, så utländska storföretag får oftast skörda frukterna.

Ett fåtal vågar sticka ut hakan och trotsa Jante-lagen. Jonas Birgersson på Framtidsfabriken är ett exempel, han visionerar om bredband till folket och gör ett viktigt insats för att inspirera näringsliv och politiker att anpassa sig till den nya nätverksekonomin.. Den som gjort mest väsen av sig är Johan Staël von Holstein, grundare till Icon Medialab. Väsen ses ju inte med blida ögon i Sverige så han har ofta ignorerats eller hånats för sina uttalanden. Men om man bortser från hans ibland onyanserade sågningar av folk och företeelser så finner man en katalysator-personlighet som Sverige skulle behöva flera av. Inte för att han har grundat ett företag i en helt ny bransch som på tre år vuxit till 500 personer med kontor i flera länder, utan för att han har inspirerat andra svenska företagsledare att börja säga det ingen vågat förut: vi ska bli störst, bäst, ledande etc. Alla konkurrenter, media och politiker som hånade hans prognoser för 1-2 år sedan sitter nu och begrundar hur Icon, Razorfish, Framtidsfabriken m fl nu nått miljardvärderingar.

Varför tar inte fler upp debatten? I Veckans Affärer fanns i våras en stor intervju med Johan där han kläckte en idé för att vända den negativa trenden med utflyttning av svenska storföretag etc. Han visionerade om att bygga en stor park för nyföretagande i Frihamnen i Stockholm. Där skulle 20 000 få bo gratis mot att de blev testpersoner för hi-techföretagens utveckling av produkter och tjänster för nästa sekel, som t ex Ericssons hemnätverk och Electrolux Internet-kylskåp. En unik idé som definitivt skulle sätta Sverige på världskartan som föregångsland inom samhällsutvecklingen! Men ingen reaktion har synts till i medierna, är det verkligen ingen som har nån åsikt om denna idé?

Media, företag och politiker: vakna! Vi kan faktiskt styra oss själva in på rätt spår till framtiden, här och nu! Det finns ett närliggande intressant projekt som har några liknelser med Frihamnsidén. I Norge har man fattat betydelsen av visioner och satsar på att bygga om den nedlagda flygplatsen Fornebu utanför Oslo till ett nytt statusfyllt IT-center. 15 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder ska finnas där inom några år, och näringslivet satsar pengarna medan staten står för mark och byggnader. Norrmännen har alltså insett att oljan sinar och att informationsteknik är en tillväxtnäring. Fortfarande sitter alltså Jante-lagen som ett strypkoppel på företagsutvecklingen i Sverige. Det sjuder av kreativitet och produktivitet, men alltför många politiker och storföretagsledare kan inte slita sig från sitt invanda industritänkade från 50- och 60-talet, där stordrift, kollektivisering och produktkvalitet var det enda som gällde.

Sverige har haft ett visst försprång inom IT hittills, bl a tack vare den framsynta satsningen på personaldatorer. Men nu är det hög tid att börja dra ordentlig nytta av det och satsa stort både på visioner och konkreta projekt, och avskaffa Jantelagen en gång för alla! De senaste åren har det kommit fram flera bra mindre IT-satsningar från både små och stora företag samt från myndigheterna.

Men det behövs nu även några riktigt stora katalysatorprojekt som skapar uppmärksamhet i omvärlden och även hjälper svenskarna att bli av med sina mindervärdeskomplex.
Våga visionera!

Henrik Ahlén, augusti 1999

Leave a Reply