Founders Alliance

Founders Alliance

2004: Founders Alliance + medlemsföretag
Uppdrag: Affärscoach inom företagsutvecklingsprogram

Henrik Ahlén har under 2004 engagerats som affärscoach för 6 st växande småföretag av entreprenörsnätverket Founders Alliance. Utvecklingsprogrammet består av tre huvuddelar: Strategiprogram, Kontaktprogram och Utbildningsprogram.

Uppdraget innebär att tillsammans med ledningen i de deltagande företagen genomföra analyser och sätta upp
handlingsplaner för de deltagande entreprenörsföretagen, samt att säkra och stämma av att verksamhetsmålet uppfylls och stödja företagen i deras utveckling.

Under 2005 deltar Henrik som affärscoach inom ett nytt strategiprogram som fokuserar på företag inom hälsosektorn.

Leave a Reply