Patientkunskap Best Practice

Råd för utveckling av eHälsotjänster

Här kommer en rapport som är tänkt att inspirera, vägleda och stödja vid utveckling av e-hälsotjänster.

Det övergripande syftet bakom denna rapport är att belysa förutsättningarna för en lyckad utformning av innovativa eHälsotjänster för både patienter och vårdgivare.

Rapporten skrevs för projektet Patientkunskap, (VINNOVA-projekt inom utmaningsdriven innovation).

Projektet syftar att ge ökad kunskap till patienten genom att ta in patientens egna data direkt från forskningen, för att möjliggöra personifierad prevention och behandling.

Vi tror att våra erfarenheter och den metodik som vi genomfört inom reumatologi kan komma till stor nytta inom många andra typer av digitala vårdtjänster inom flera diagnosområden, och vi vill bidra till det genom denna best practice.

Lärdomar & rekommendationer

Lärdomarna som vi kommit fram till inom detta pilotfall inom reumatologi är sammanställda i form av rekommendationer som bidrar till att skapa:

  1. Ökad nytta och värde för de olika intressenterna, genom förankring av tjänsterna baserat på intressenternas behov, samskapande och medverkan tidigt i tjänsteutvecklings-processen. (Rekommendation 1)
  2. Färre problem och oförutsedda komplikationer, med hjälp av genomtänkt planering och integration av eHälsotjänsterna inom existerande IT-infrastruktur. Detta tillstyrks med juridisk analys som säkrar att man uppfyller gällande krav. (Rekommendation 1, 2 och 3)
  3. Genomtänkt framtidsfinansiering för ekonomisk hållbarhet, genom strategisk och praktisk affärsutveckling tidigt i utvecklingsprocessen. Detta består av kundbehovsanalys, generisk paketering av tjänster och produkter för olika målgrupper och framtagning av affärsmodeller som ger riktning för finansiering. (Rekommendationer 4 och 5)

Här kan du ladda ner rapporten Patientkunskap Best Practice.
Vi välkomnar kommentarer, frågor och synpunkter!

Hälsningar Elena och Henrik

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen

One thought on “Patientkunskap Best Practice”

Comments are closed.