Blogging for business

Jag ser många affärsmässiga användningsområden för bloggar, tror att dom kommer att förändra sättet företag och individer kommunicerar på. Bloggar är ju nämligen ett suveränt verktyg för att göra just det som man på 90-talet sa att internet skulle innebära: att alla kan bli publicister på internet.

Framförallt ger bloggar företag och organisationer ett mycket enkelt sätt att att få till en dubbelriktad kommunikation med kunder och kontakter. Jag återkommer nog en hel del i detta ämne.

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen