Varför ska företag blogga?

Bisonblog har ett intressant inlägg om användningsområden för företagsbloggar
som utgår från en lista från Apsis med 15 anledningar för ett företag att använda bloggar.

Jag håller helt med att man tänker för lite på interna användningsområden, ser t ex dessa:

1. Internutbildning: låt personalen utbilda varandra via nischade bloggar inom olika områden. Exempelvis en butikskedja som låter personalen lägga upp kundservicehistorier på sitt intranät, där man t ex kan utbyta erfarenheter av hur man hanterar besväriga kunder.

2. Förslagslådan: låt personalen lämna och kommentera varandras förbättrningsförslag etc.

2. Intranätet: bloggar kan göra intranätet mera levande, genom att man att låta alla anställda enkelt bidra, och öppnar för dialog snararare än kommunikation uppifrån, vilket ju är en anledning till att många intranät inte engagerar de anställda.