The Long Tail & PVR

In October 2004 I read a very interesting article in Wired magazine: “The Long Tail“.

This concept quickly became a buzzword and a highly recommended book.

The Long Tail is pointing out new consumer patterns as Amazon and other online reatilers are offering an unlimited choice of new and old records, book and other forms of digital media. This opens up for a totally new breed of business ideas!

Some quotes:

  • Make everything available.
  • In the Long Tail economy it’s more expensive to evaluate than to release. Just do it!
  • You can compete with free.
  • Hits still matter.

I found a blog about The Long Tail, where in this posting another of my favorite topics are discussed: digital TV systems for the home enabling you to record and time-shift TV programs etc, PVR, (Personal Video Recorder).
Read the comments and you realize that this is changing the TV as a medium.

Note: I wrote this in 2005, much has happened since then, further strengthening these trends.

Varför ska företag blogga?

Bisonblog har ett intressant inlägg om användningsområden för företagsbloggar
som utgår från en lista från Apsis med 15 anledningar för ett företag att använda bloggar.

Jag håller helt med att man tänker för lite på interna användningsområden, ser t ex dessa:

1. Internutbildning: låt personalen utbilda varandra via nischade bloggar inom olika områden. Exempelvis en butikskedja som låter personalen lägga upp kundservicehistorier på sitt intranät, där man t ex kan utbyta erfarenheter av hur man hanterar besväriga kunder.

2. Förslagslådan: låt personalen lämna och kommentera varandras förbättrningsförslag etc.

2. Intranätet: bloggar kan göra intranätet mera levande, genom att man att låta alla anställda enkelt bidra, och öppnar för dialog snararare än kommunikation uppifrån, vilket ju är en anledning till att många intranät inte engagerar de anställda.