2008: året då internet-video slår igenom

Videobloggaren Björn Falkevik på Lidne Inc. intervjuar Henrik Ahlén om styrkan med video som kommunikationsbärare och fördelarna med att använda video i företagssammanhang.

Video thumbnail. Click to play.
Click To PlayPublished by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen

4 thoughts on “2008: året då internet-video slår igenom”

  1. Sten: du har en poäng där. En personlig intervju har ju styrkan av att man kommer närmare personen och kroppspråket förstärker det han säger.

    Men självklart vore det bättre att klippa in stillbilder och andra videosekvenser som illustrerar och stöder det som sägs. Dessutom bör helst alla intervuer med mer än 2 frågor ha ett navigerbart index där man kan läsa frågorna , klicka på dom och hoppa direkt tillsvaret på den frågan. Men allt är ju en resursfråga.

  2. Kanske inga nyheter, men bra formulerat.

    Sedan kan man ju tycka att den här videon är ett perfekt exempel på hur man INTE utnyttjar mediet. Jag satte på videon, sänkte ljudet på iTunes och surfade vidare på andra siter medan jag lyssnade på Henrik. Det måste mao till mer för att den rörliga bilden skall tillföra något. Men de är ju inte Henriks fel, bara en illustration till det han sa 🙂

  3. Well spoken, Henrik! Tror att du har rätt i din framtidsvision om videomediet.

Comments are closed.