Varför ska företag blogga?

Bisonblog har ett intressant inlägg om användningsområden för företagsbloggar
som utgår från en lista från Apsis med 15 anledningar för ett företag att använda bloggar.

Jag håller helt med att man tänker för lite på interna användningsområden, ser t ex dessa:

1. Internutbildning: låt personalen utbilda varandra via nischade bloggar inom olika områden. Exempelvis en butikskedja som låter personalen lägga upp kundservicehistorier på sitt intranät, där man t ex kan utbyta erfarenheter av hur man hanterar besväriga kunder.

2. Förslagslådan: låt personalen lämna och kommentera varandras förbättrningsförslag etc.

2. Intranätet: bloggar kan göra intranätet mera levande, genom att man att låta alla anställda enkelt bidra, och öppnar för dialog snararare än kommunikation uppifrån, vilket ju är en anledning till att många intranät inte engagerar de anställda.

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen

2 thoughts on “Varför ska företag blogga?”

  1. I want the CEO to blog. he has a lot of ideas and thought on how the business should be run. And he has a need for immediate contact with all the employees. There’s no better way to communicate than through a blog. he could use his Blackberry or any other tool and quickly send out messages to everyone. In fact the COO for GM does this today (http://fastlane.gmblogs.com/). I think Bob Lutz is on to something.

  2. Javisst! Mer internbloggar åt svenska företag. Jag tror att det största problemet för den som är i färd med bloggmissionering på sitt företag är just ordet blogg. Hade man kallat det för något mer anonymt i stil med “nytt verktyg för internkommunikation” eller liknande kanske det hade varit lättare att implementera och få medarbetarna att hänga på. Nu förknippas begreppet med den pågående blogghystering i kvällsdrakarna vilket enligt mig inte direkt gynnar bloggens framfart i syfte att underlätta internkommunikation och leda till affärsnytta.

Comments are closed.